Odjeni mladenca by Martin Arbanas

Sretna dobitnica je - Ivana Kurevija. Čestitamo! 
 
Više na Facebook stranici.